Bengkel Pmebinaan komik bagi kajian pembinaan & pengujian komik STEM terhadap pencapaian Sains, Matematik & KBAT.

Category: Uncategorised Published: Thursday, 05 April 2018 Written by uerl1
  • 28 Februari 2018 - 3 March 2018                        

                                      - Bengkel Pmebinaan komik bagi kajian pembinaan & pengujian komik STEM terhadap pencapaian Sains, Matematik & KBAT.

                                     - Bertempat Di Hotel Avillion Legacy ,Melaka.

Hits: 683