List of Projects

Category: English Published: Monday, 15 May 2017 Written by uerl1

Geran Penyelidikan MPPU (GP-MPPU)

List of Projects under MPPU


Project Title  : 

Model dan Pembinaan Inventori Pemikiran Positif dan Sihat (IPPS)Berdasarkan Terapi Kognitif Tingkahlaku (CBT)

Peruntukan GP-MPPU : RM12,750

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (1 April 2014 - 1 April 2015) 

 

·     Ketua Penyelidik : Profesor Madya Dr. Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip (FPPM)

·     Penyelidik Bersama : 

     1. Dr. Aslina Ahmad (FPPM)

     2. Dr. Samsiah Mohd Jais (FPPM)

     3. Pn. Fauziah Sa'ad (FPPM)

     4. En. Norashady Mohd Noor (FPPM)

 

Project Title  : 

Pembinaan Modul Kaunseling Berperspektif Islam Ke Atas Pelajar Bermasalah Tingkah Laku

Peruntukan GP-MPPU : RM15,280

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (Julai 2014 - Julai 2015)

Ketua Penyelidik : Dr. Md Noor Saper (FPPM)

Penyelidik Bersama : 

     1. Profesor Madya Dr. Ahmad Jazimin Jusoh (FPPM)

     2. Dr. Nurul Ain Mohd Daud (FPPM)

     3. Cik Norazani Ahmad (FPPM)

 

Project Title  : 

The Development of Hybrid-Art Artefacts through Experimental Production Approach that Embody Malaysian Cultural Identity

Peruntukan GP-MPPU: RM19,940

Tempoh Penyelidikan: 12 bulan (Julai 2014 - Jun 2015)

Ketua Penyelidik : Dr. Zahuri Khairani (FSKIK)

·   Penyelidik Bersama : Profesor Madya Dr. Abdul Halim Husain (FSKIK)

  

 

Project Title  : 

Pembinaan Modul Kemahiran Menyelesai Masalah Terbuka Menggunakan TRIZ untuk Pelajar Sekolah Menengah

Peruntukan GP-MPPU : RM12,300

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (Julai 2014 - Julai 2015

·        Ketua Penyelidik : Dr. Sulaiman Sarkawi (FSKIK)

·        Penyelidik Bersama : 

     1. Dr. Norhisham Mohd Nordin (FSKIK)

     2. Dr. Salman Firdaus Sidek (FSKIK)

     3. Dr. Khairulanuar Samsudin (FSKIK)

 

Project Title  : 

Chinese Language Learning App for Malay Speakers

Peruntukan GP-MPPU : RM9,994

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (September 2014 - September 2015)

 

·        Ketua Penyelidik : Dr Lin Chia Ying (FBK)

·        Penyelidik Bersama :

     1. Nur Akmal Othman (FBK)

     2. Afiqah Sabariah Khalidar (FBK)

 

Project Title  : 

e-Rakan: Gerbang Maya Pengajaran Bahasa Melayu dalam Talian

Peruntukan GP-MPPU : RM19,330

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (Oktober 2014 - Oktober 2015)

 

·    Ketua Penyelidik : Dr. Dahlia Janan (FBK)

·    Penyelidik Bersama :

     1. Prof. Madya Dr. Tan Wee Hoe (FSKIK)

     2. Rohaizah Ab. Karim (FBK)

     3. Diana Jumaidi (FBK)

 

Project Title  : 

Development of Geogebra Courseware in Mathematics for Mobile Learning

Peruntukan GP-MPPU : RM17,880

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (Oktober 2014 - Oktober 2015)

 Ketua Penyelidik : Prof. Dr Marzita Puteh (FSM)

·      Penyelidik Bersama : Muhammad Hafizuhuddin Abdul Rahman (FSM)

 

Project Title  : 

Development of An Integrated Database System for Underprivileged Children

Peruntukan GP-MPPU : RM18,982.40

Tempoh Penyelidikan : 12 bulan (Oktober 2014 - Oktober 2015)

 Ketua Penyelidik : Dr. Napisah Kepol (FBK)

·      Penyelidik Bersama :

     1. Dr. Modi Lakulu (FSKIK)

     2. Pn. Rohaizah Abdul Wahid (FSKIK)

     3. Dr. Fauziah Jalal (FPPM)

     4. Prof. Madya Dr Sadiah Baharom (FSM)

     5. Prof. Madya Ahmad Jazimin Jusoh (FPPM)

 

 

 

 

Hits: 4649