Creativity & Innovation

Kategori: Uncategorised Diterbitkan: Jumaat, 05 Mei 2017 Ditulis oleh uerl1

UERL values creativity and innovation for education by building or adding research ground for its products, services and clients.  

 

Prodigy

Prodigy diperkenalkan oleh  Ab. Aziz Mohd Yatim. Beliau merupakan seorang Pensyarah Kanan di Jabatan Psikologi dan Kaunseling, Universiti Pendidikan Sultan Idris, hasil daripada pengalaman lebih satu dekad sebagai Kaunselor Pelajar. Modul-modul yang terkandung dalam program latihan Prodigy dicipta melalui kaedah cuba jaya, serta pengubahsuaian modul-modul sedia ada agar bersesuaian dengan konteks budaya majmuk masyarakat Malaysia. Selari dengan ajaran dan amalan agama Islam serta agama-agama lain di negara kita, Prodigy yang berasaskan pendekatan humanistik ini bukan sahaja dapat diterima dengan baik dalam kalangan pelbagai agama, malah turut sesuai diaplikasikan kepada semua peringkat usia, jantina, budaya, dan kaum.

Sejarah dan susur galur pembentukan Prodigy dapat difahami dengan jelas berdasarkan kronologi pengalaman yang dilalui oleh Ab. Aziz Mohd. Yatim sebagaimana berikut:

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah paparan: 3745