Perjumpaan bersama Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) yang menjalankan fungsi Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Khamis, 05 April 2018
Ditulis oleh uerl1
  • 2 APRIL 2018
  • Perjumpaan bersama Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) yang menjalankan fungsi Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi).

LAWATAN SMK TANAH MERAH 1 KE MAKMAL PENYELIDIKAN PENDIDIKAN UPSI (MPPU)

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Khamis, 05 April 2018
Ditulis oleh uerl1
  • 28 March 2018

                           - LAWATAN SMK TANAH MERAH 1 KE MAKMAL PENYELIDIKAN PENDIDIKAN UPSI (MPPU)

Mesyuarat bersama pihak MIMOS-UPSI

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Khamis, 05 April 2018
Ditulis oleh uerl1
  •  22 March 2018

                         - Mesyuarat bersama pihak MIMOS-UPSI

AUDIT DALAMAN MyRA

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Khamis, 05 April 2018
Ditulis oleh uerl1
  • 19 March - 21 March 2018

                           - AUDIT DALAMAN MyRA

                           - Makmal Penyelidikan Pendidikan UPSI ( MPPU )

Bengkel PENTAKSIRAN KBAT menggunakan APLIKASI TEKNOLOGI iEDUCATE

Kategori: Uncategorised
Diterbitkan: Khamis, 05 April 2018
Ditulis oleh uerl1
  •  10 Macrh 2018

                          - Bengkel PENTAKSIRAN KBAT menggunakan APLIKASI TEKNOLOGI iEDUCATE

                          - Makmal Penyelidikan Pendidikan UPSI