PIAGAM PELANGGAN

Kategori: Uncategorised Diterbitkan: Rabu, 06 September 2017 Ditulis oleh uerl1

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, mesra dan profesional kepada pelanggan kami seperti berikut: -

 

• Permohonan dana penyelidikan akan diproses dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

• Surat tawaran untuk menjalankan surat penyelidikan dan persetujuan akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja selepas mendapat kelulusan dari Mesyuarat Jawatankuasa Penyelidikan Universiti (MJPU).

• Surat kelulusan untuk menjalankan penyelidikan akan dikeluarkan kepada penyelidik utama dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan borang persetujuan.

• Pengesahan penerimaan laporan laporan kemajuan dan laporan penyelidikan akhir akan dikeluarkan kepada ketua penyelidik dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja.

• Laporan akhir akan dinilai oleh panel penguji yang dilantik dalam masa 30 hari.

• Surat akaun penutupan penyelidikan akan dikeluarkan kepada penyelidik utama dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penyelesaian penyelidikan.

• Bayaran bil, invois, dan tuntutan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen lengkap.

• Menyediakan perkhidmatan profesional dalam persekitaran yang kondusif dan mesra pelanggan.

Jumlah paparan: 91